Harenberg, 1000 Brussel
Uit de hand verkoop bij hoger opbod
€ 21 800

Brussel - Haren - Ingesloten terrein

Beschrijving

Stad Brussel - 21ste afdeling - Haren

Terrein van 21a 80ca

Gekadastreerd sectie A nummer 338 K - KI 13  €

Ingesloten terrein gekadastreerd als tuinbouwgrond

Aanwezigheid van vergunninghouders

Stedenbouw: gedeeltelijk groengebied en gedeeltelijk woongebied 

Referentienummer van het goed: 21004/339/1/JLD

Locatie
BelgiëBrussel

Contact

Federaal comité tot aankoop van onroerende goederen
Finance Tower
Kruidtuinlaan 50, bus 398
1000 Brussel

E-mail: sppd.federaalcomite@minfin.fed.be