Blijf gratis op de hoogte van de verkopen

 1. Download het formulier ‘Vraag om inlichtingen over de verkopen van onroerende goederen’
 2. Vul het formulier als volgt in:
  • Vul uw gegevens aan
  • Kruis de regio of regio’s aan waarvan u het aanbod van onroerende goederen wilt ontvangen
  • Vul de datum in
  • Onderteken het formulier als u het per post verstuurt
 3. Stuur het formulier:
  • ofwel per mail naar sppd.federaalcomite@minfin.fed.be
  • ofwel per post naar FOD Financiën
                              AAPD – Patrimoniumdiensten
                              Federaal aankoopcomité
                              Finance Tower
                              Kruidtuinlaan 50 bus 398
                              1000 Brussel

Wilt u uw abonnement stopzetten of ons een adreswijziging meedelen? Stuur dan een mail naar sppd.federaalcomite@minfin.fed.be of een gewone brief naar bovenvermeld adres.

 

Downloads: 

Contact

Federaal comité tot aankoop van onroerende goederen
Finance Tower
Kruidtuinlaan 50, bus 398
1000 Brussel

E-mail: sppd.federaalcomite@minfin.fed.be